Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GUBBÄNGEN 1:1 HÖKARÄNGENS TUNNELBANESTATION

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hökarängens tunnelbanestation har två uppgångar med gemensam perrong, en mot syd vid Lingvägen och Sirapsvägen, och en mot norr vid Örbyleden. Tunnelbanan kommer på en bro över Örbyleden norrifrån och ligger i marknivå längre söderut. 1986 byggdes båda biljetthallarna om och kompletterades med bl.a. hiss. Södra utgången mynnar i en viadukt med öppning mot ost och väst. Utanför mynningarna är det asfalterade gångar och trappor med granitmurar på sidorna. Norra utgången mynnar under spårbron, i en gatstensbelagd platå. På västra sidan av platån ligger en kiosk. Från platån leder en granittrappa västerut och en gatstensbelagd ramp österut. Platån och trappan har ett räcke av tunna stålstänger med lejdare av trä.