Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, MORGONEN 3 KASTANJEGÅRDEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Daghem, ungdomsgård och före detta butikslänga från 1940-talet, på plan mark insprängd i ett lamellhusområde i nordöstra Hökarängen. Byggnaderna är placerade i vinkel så att en innergård bildas mot ost. Innergården når från Söndagsvägen via en loggia. Innergården är belagd med kalkstensflis. Här finns rabatter i låga terrasseringar med kalkstenskanter lagda i hexagonal form. Här finns en kastanjelund innanför en mur av huggen kalksten i form av en halv hexagon. På gården finns också gräs, granittrappsteg, buskar och blommor. Norra delen av gården är nyare anlagd och belagd med gräs och betongplattor. Här finns även bänkar och mindre träd samt en stenskulptur med porlande vatten. Längre österut vidtar ett punkthus från 1995 med grupp- och seniorboende, en parkeringsplats, ett litet sparat naturparti och en gångväg. Mot syd finns daghemmets gård med betongplattor, grus, gräs, äldre träd, sandlådor och lekredskap, inhägnat av ett gunnebostaket. Här finns också två bodar klädda med rosa fjällpanel. Den ena med valmat sadeltak, den andra med pyramidtak. Framför butikslängan, mot väst, är det en betongplattebelagd gång med granittrappa och järnräcken. Gången avslutas med en buskrabatt innanför en mur av huggen kalksten. Sedan vidtar ett betongplattebelagt torg med kastanjer och buskar innanför sargar av kantsten samt med bänkar. Mot norr vidtar Måndagsvägen.