Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, TOPPERED S:6 ÄLVSEREDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Älvsereds kyrka är högt belägen mitt i samhället med villaområden nära in på. En asfalterad väg leder upp till kyrkan.

KYRKOGÅRDEN
I väster finns en stenlagd ganska hög naturstensmur med fog samt häckrader, buskar och några större träd. Här finns också huvudingången med en trappa med smidesgrind och grindstolpar. Trappan har breda viloplan, murade stenpartier på sidorna samt svarta handledsräcken. Framför kyrkan i väster finns två svarta lyktstolpar med stora plåtlyktor med grönt glas. Här finns också ett grusat parti. I söder finns en grusad gång. En stenlagd gång leder runt kyrkan.

Gravvårdarna är lagda i N-S riktning. Några singelgravar finns samt en grav med smidesstaket. På kyrkogården finns lyktstolpar med runda kupor i gult glas och bänkar från Valdemarsvik utplacerade.

I öster finns den nya kyrkogården, vilken är placerad lägre än den äldre. Två trappor leder ner till kyrkogården. Den har en kallmurad stenmur och trädrader som löper runt muren. I mitten finns ett stort träkors. Grusade gångar leder ut i gravkvarteren som är placerade i N-S riktning.

Ett BISÄTTNINGSRUM med sadeltak täckt med 1-kupigt tegel, spritputsade fasader, pardörr av trä, betsad, enkeldörr samt 1-luftsfönster med blyinfattade glas finns i de nordöstra delarna.

I nordost finns även en kyrkogårdsgrind med 2 enkla grindöppningar samt en dubbel öppning i mitten.