Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, SLÖINGE 6:10 SLÖINGE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är belägen i anslutning till samhället Slöinge med vidsträckta odlingslandskap samt skogsområden norr om kyrkan. I nordväst finns en asfalterad parkeringsplats.

KYRKOGÅRDEN
En låg, tjock kallmurad skalmur med huggen sten löper längs kyrkogården i väster och en bit bort i öster. Sedan blir muren högre. I de södra delarna och vid stigporten syns ej kyrkogårdsmuren eftersom den är så låg. Huvudingången är placerad i väster och en trädallé leder fram till kyrkogårdsgrinden, som är av svart målad järn. Färgen har flagnat. Grinden är ornamenterad med bl a rosor med blad i de centrala delarna. Handtaget har ett hasplås. Grinden sitter i grindstolpar av natursten med spetsig överdel. I norr finns en mindre grind, ornamenterad med grindstolpar lik den i väster. Även en mindre grind finns i norr, lika den i väster. I grusgången innanför grinden finns ett sidoparti med mur. Ännu en grind lik den i väster finns i sydost. Trädrader finns i N, S och Ö. En grusad gång leder från väster upp och runt kyrkan bort till stigporten i öster. Mindre gångar går ut i kvarteren och i söder finns snedställda gångar.

I öster finns en STIGPORT med hög, spetsig gavel av tjärat trä dock har det mesta av tjäran gått förlorat. Högst upp sitter en dekoration av trä. Fasaden är slätputsad i vit kulör. Stigporten har en ganska låg rundbågeformad muröppning i vilken en pardörr av trä sitter. Dörren består av en stående spåntad tjärad träpanel med breda brädor och synliga spikskallar. Dörren har ett vackert äldre räcke med lås. På insidan finns ett vackert hasplås samt äldre bandgångjärn med sirliga detaljer, troligtvis från 1600-talet. Här finns även stödbjälkar av trä i Z-form. Taket består av ett sadeltak täckt med enkupiga tegelpannor.

I västra delen av kyrkogården är gravarna lagda i N-S riktning. Några har järnstaket med grind och några är s.k. singelgravar med grusfyllnad och naturstensram. I sydväst är gravvårdarna lagda från V-Ö. Träd, häckar och buskar finns planterade på kyrkogården. Bänkar av trä, från Klafreströms bruk, samt moderna lyktstolpar är utplacerade på kyrkogården.

I de sydvästra delarna finns en kompost med ett trästaket och en liten planterad häck.

EKONOMIBYGGNADEN, placerad i norr, är en äldre byggnad uppförd med locklistpanel, i röd kulör, 2-luftsfönster med vitmålade bågar och spröjs, sadeltak täckt med svart modernt tegel, enkeldörr av trä m.m.

BISÄTTNINGSRUMMET i norr har en cementsockel, fasader med vit spritputs, stentrappa, portal (pardörr liknande kyrkans) täckt med kopparplåt samt omfattning av sten, sadeltak täckt med enkupiga tegelpannor, hängränna och stuprör av kopparplåt, takfotsbräda av trä, vit kulör. I öster finns ett rundbågeformat fönster med spröjs, träbågar utan färg, antikglas, fönsterbläck av natursten. Bisättningsrummet har vindskivor av trä, vita. Högst upp sitter ett kors och ovanför porten finns en glaslykta med gult glas liknande den på kyrkan.