Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, JÖSSEN 2 HERTINGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hertings kyrka ligger i Herting, nära Skrea strand, i södra utkanten av Falkenberg. Närmiljön utgörs av ett småhusområde med låga enfamiljshus i tegel och trä i ljusa kulörer, med flacka, främst papptäckta tak och med grindar och häckar mot väg och grannar. Området öster om kyrkan heter Kristineslätt.

Hertings kyrka ligger vid en större vägkorsning med Baldersvägen i väster, Strandvägen i öster och Havsbadsallén, vägen till Skrea strand, i norr. Strandvägen har en busshållplats, "Hertings kyrka", alldeles vid kyrkan.

Hertings kyrka ligger på en hörntomt i Herting. Anläggningen utgörs av en klockstapel och kyrka sammanbygd med församlingshem.

KYRKOTOMTEN
En låg mur av vitt mexitegel och med bruna täckplåtar upptill, löper runt anläggningen på norra och västra sidan med öppning till parkering och entréer. Gångarna i väster, en rundel framför kyrkans västentré, marken mellan takstolsbenen i norr, marken mot södra fasaden och marken framför sakristians östentré är belagda med gatsten i radiell läggning. Innergården har en beläggning av danska sjöstensplattor, mörkgrå gatsten av granit och kullersten mot fasad. Kullersten mot fasaderna mot väster. Asfalt på parkering och plan framför södra fasaden. Släta huggna granithällar framför kyrkans huvudentré i väster.

Tuktade tuijor mot östra fasaden, vid sakristians entré. Tuktade buskar i öster, öster om koret. Växtlighet kring entréerna. Buskplantering i väster mot passagens glasvägg. Tuijor och buskar i nordvästra hörnet av södra församlingsdelen. Planteringar i sydöstra hörnet mot söder.

KLOCKSTAPELN som står på betongfundament bär en klocka, är fristående, och placerad på gräsmattan norr om kyrkan. Klockbockskonstruktionen har fyra träben/hörn och korsställda snedsträvor mellan benen i söder och norr. Klockhuset är klätt med stående lockpanel. Träet är målat med grönbrun lasyr. Sadeltaket är täckt av kopparplåt i skivformat.