Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, IDEN 12 TINGSHUSET I VARA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Vara fd tingshus ligger vid Tingshusgatan, i Järnvägsgatans förlängning, några hundra meter väster om Vara centrum (stora torget). Byggnadsminnet omfattar tinghusbyggnaden, en stor träbyggnad i snickarglädjestil med vidbyggd arkivbyggnad av betong i husets nordvästra hörn, samt en vinkelbyggd stall- och garagebyggnad intill tomtgränsen väster om tingshuset.

Tingshuset omges av en park med gräsmatta och ett flertal fruktträd åt norr och lövträd mot söder. Parken utgör en sammanhållande faktor mellan tingshuset och den omgivande samtida och senare tillkomna bostadsbebyggelsen. Parkens nu uppväxta och mycket högresta lövträd mot gatan ingår tillsammans med trädallén utmed gatan som väsentliga delar av tingshusets närmiljö och bör beaktas som en viktig del av tingshusets kulturhistoriska värde.