Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, GLÖSKÄR 1:8 BURÅS KVARN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
På en mindre höjd i det omgivande flacka kustnära dalgångslandskapet ligger Burås kvarn. I kvarnens närhet finns en liten dansbana och en liten bod för förvaring och kaffeförsäljning i samband med evenemang vid kvarnen. En åretruntbostad från 1970-talet ligger nedanför kvarnen i väster.

Kvarnen är av typen "kjortelkvarn" vilken är den i landskapet Bohuslän vanligaste kvarntypen. Själva kvarnkroppen är åttkantig och avsmalnande uppåt, klädd med rödfärgad lockpanel. Kvarnstenarna finns på andra våningen och på första våningen finns det s k lätteverket. Detta bär via en axel upp den roterande övre kvarnstenen.

Vingarna och vingaxeln sitter i den svängbara hättan, vilken ungefärligen har formen av en upp- och nedvänd båt. Hättan är klädd med svartmålad plåt. Vingarna är tjärade, liksom de vridstänger som går ner från hättan till baksidan av kvarnen. Med hjälp av vridstängerna vrider man upp hättan och därmed också kvarnvingarna mot vinden.