Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, OTTAR 1 M.FL. SCHOUGSKA HANDELSGÅRDEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Ottar består av en sluten bebyggelse omkring en central gård belagd med kullersten. Bebyggelsen består ursprungligen av de sju olika byggnader som redovisas här(se situationsplan), men dessa har byggts samman så att de idag uppfattas som två assymmetriskt hästskoformade byggnader i kvarterets nordöstra respektive sydvästra del. Bilden kompliceras av att två av byggnaderna; nr 1 Svalgångslängan och nr 1D Sydvästra bostadsflygeln delas av gränsen mellan fastigheterna Ottar 1 i kvarterets nordöstra del och Ottar 2 i den sydvästra delen.

Byggnaderna i kvarterets nordöstra del utgörs av trähus i två våningar med gul locklistpanel och bruna korspostfönster under ett valmat skiffertak.

Det stora boningshuset mot torget disponeras sedan länge av en bank. Bottenvåningen fungerar som banklokal med ett valv i sten vid gaveln mot Kylandersgatan som av denna anledning har blindfönster på bottenvåningen. På övervåningen finns kontor och en fd. matsal med bevarade franska bildtapeter med motiv ur bibeln och från napoleons fälttåg.

Den östra bostadsflygeln har på senare år tagits i bruk av banken och fd. bostadslägenheter har på övervåningen byggts om till kontor och personallokaler. Övervåningen skjuter ut mot gårdsidan och bärs upp av trästolpar och förefaller att tidigare ha varit en byggnad med svalgång. Bottenvåningen står på en hög källarvåning där en järndörr leder in till källarutrymmen med tegelslagna tunnvalv. Byggnaden har en period inrymt en bensinstation.

Den västra bostadsflygeln inrymmer lägenheter och en frisersalong, byggnaden kännettecknas av två utvändiga trapphus. Den sydvästra bostadsflygeln inrymmer lägenheter, bottenvåningens sydvästra del är murad i sten och putsad, här finns idag ett konstgalleri.

Bebyggelsen i kvarterets sydvästra del utgörs av faluröda ekonomibyggnader i skiftesverk och möjligen liggtimmer, mot gatan klädda med locklistpanel eller lockpanel. Byggnaderna har ett valmat sadeltak täckt av enkupigt tegel. Ursprungligen användes byggnaderna som varulager, stall, vagnslider etc. för handelsgårdens behov. Byggnaderna har inte moderniserats och används huvudsakligen som förråd.