Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FYRTÄPPAN 1:1 M.FL. ÖRSKÄRS FYRPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kravet på uppförande av en fyr på Örskär kom från städerna kring Bottenviken. Längs farleden till Stockholm utgjorde Örskär, beläget norr om Gräsö och Öregrund, den otvivelaktigt viktigaste hållpunkten. Ett sjömärke hade här under lång tid markerat inloppet till Öregrundsgrepen och inomskärsfarleden vidare mot Stockholm. I ett odaterat program för utbyggnaden av riktets fyrväsende, troligtvis från 1669, nämns Gräsö som en av de fem platser där fyrar borde uppföras. Projektet för den nya fyrplatsen kom igång under 1670-talet och leddes av greve Sten Bielke, dåvarande ägare till den närbelägna Gräsö kungsgård. År 1678 började byggnadsarbetena på Örskär under ledning av byggmästaren Johan Andersson Onsvijdh, som några år tidigare lett byggandet av Landsorts fyr. Ritningarna var utförda av arkitekten Mattias Spihler, som tidigare arbetat åt Bielke vid Salsta slott i Uppland. Den tyske stålspegelmästaren Johan Daniel Braun utvecklade privilegium på användning av speglar till svenska fyrbåkar. På grund av osämja mellan de inblandade drog byggnadsarbetena och mongeringen av fyrapparaten ut på tiden. Fyrbåken blev färdig och tändes år 1687.