Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, VÄSTERMALM 1:2 M.FL. GUSTAV ADOLFS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sundsvalls nygotiska statskyrka är belägen i stadens västra del, på en förhållandevis stor, delvis naturlig terrass med trappanläggningar ner mot stadens centrum i öster där Skolhusallén skär av kyrkotomten från stenstaden, en oval yta närmast kyrkan är belagd med grus, liksom entréerna från öster och väster, i övrigt omges kyrkotomten av gräsmattor och höga lövträd. I söder angränsar kyrkotomten mot Rådhusgatan och Hedbergska skolan, i öster av Floragatan vilken avslutas i en park som ligger i sluttningen ner mot norr och Storgatan, den tidigare Floraskolan kommer snart att invigas som Kyrkans hus med sin entré, mitt emot G A-kyrkans västtorn. Parkering sker i anslutning till gatorna.

Kyrkotomten är förhållandevis liten till ytan, ca 150 x 120 m, och har karaktären av en stadspark med grönytor, grusgångar och lövträd. Den tidigare sandåsen har ett svagt förhöjt läge i förhållande till stenstaden, Selångersån och havet i öster, kyrkan tronar centralt placerad på höjden, det höga tornet reser sig över staden. Kyrkan saknar kyrkogård.

Begravningsplatsen anlades 1882 utanför staden i väster och går under namnet Granlo kyrkogård eller Gustaf Adolfs begravningsplats. På Granlo kyrkogård står Gustaf Adolfs gravkapell. För mer information om kyrkogården & gravkapellet se byggnaden, Gustaf Adolfs gravkapell.