Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, RÖDHAKEN 19 KASTALAKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KASTALA KYRKA ligger i Komarksområdet i västra Kungälv. Norr om anläggningen löper vägen mot Ytterby och på andra sidan denna väg finns ett antal parallellställda flerfamiljshus i sex våningar. Öster och söder om kyrkan finns på lite avstånd blandad bebyggelse bestående dels av lite äldre villor, dels av flerfamiljshus. Omedelbart väster om kyrkan ligger Nordmannatorget. En trappa i sten leder från torget upp till kullen i vars sluttning kyrkan är belägen. Fram till huvudentrén leder en gång av betongplattor invid vilken en rad tujor är planterade. En låg betongmur markerar gräns mot sluttningen ner mot torget. Söder om kyrkan finns en parkeringsplats. I övrigt är kullen gräsbevuxen. Vid KLOCKSTAPELN nordost om kyrkan växer ett parti låga tallar.