Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, OLIVEDAL 32:7 SJÖMANNASÄLLSKAPETS HUS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sjömansgatan 5 och 7 är två trähus från sekelskiftet uppförd av "Sjömannasällskapet i Göteborg". (se byggnadsbeskrivning)
Sällskapets anläggning omfattade när den var helt utbyggd i stort sett hela kvarteret Lustgården och bestod av 7 hus. I dag är endast Sjömansgatan 5 och 7 bevarade. Kvarterets övriga bebyggelse utgörs av bostadshus uppförda 1979-80.

Gården:
Byggnaderna ligger på en sluttning. Den övre byggnaden, "Emilie Landgrens gåva" (hus nr 1/ Sjömansgatan 7), ligger ute vid gatan. Den nedre, "Emil Ekmans minne" (hus nr 2/ Sjömansgatan 5), är indragen och framför finns en terass med förträdgård. Terassen är uppbyggd med naturstensmur mot gatan. På muren står sex stenpållare förbundna med järnkedjor. Mot gatan avskärmas gården med ett smidesjärnstaket med grind. Gårdsplanen närmast husen är asfalterad och mellan de båda husen finns en vattenränna av gatsten.