Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, STIGBERGET 33:2 KV SKOGEN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Bebyggelsen har tillkommit i två etapper i samband med reglering av gator och tomter. Byggnaderna är uppförda i två våningar av trä på olika höga stensocklar.

Repslagargatan 1 byggdes 1882 som landshövdingehus. Storebackegatan 10-12 byggdes 1904-05 och har brutet tak, hörntorn och spetsiga takkupor. Byggnaderna är anpassade till den sluttande terrängen och omger en sluten gård. På gården finns ett uthus från 1883.

Fasaderna mot gatan är tidsenligt detaljrika till skillnad från gårdsfasaderna som är mer anspråkslösa i sin utformning. De äldre husen har sadeltak. Gården är belagd med gatsten och har vårdträd och planteringar.

De två landshövdingehusen tillsammans med den terrasserade gården är en välbevarad miljö från sekelskiftet 1900 och utgör en sista rest av Masthuggets f d arbetarstadsdel.