Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, LINDHOLMEN 735:345 AFTONSTJÄRNAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byggnaden är belägen i landshövdingekvarteren på Lindholmen.

Den byggnad som nykterhetsklubben Aftonstjärnan uppförde 1903 består av två huskroppar i vinkel belägna i hörnet mellan Gjutaregatan, mot vilken föreningslokalerna ligger och Plåtslagaregatan. Bostadsdelen är ett landshövdingehus med bottenvåningen i sten och de två övervåningarna i trä, medan det andra huset i sin helhet är en tegelbyggnad. Den har rektangulär plan till skillnad från landshövdingehuset som närmast är triangulär. Föreningsbyggnaden har slätputsad fasad med spritputsad bottenvåning. Dekorativa element som slätputsade listomfattningar och valvstensornament kring fönsteröppningarna. Gårdsfasaden är enkel och helt odekorerad. Fönstren är höga med två eller tre bågar utan spröjs och med överljusfönster.

Bostadsdelen har fasad som är klädd med liggande fasspontpanel som målats gul. Takfoten har dekorerade taktassar. Det brutna taket är täckt med röd falsad plåt.