Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Orsa kn, KYRKAN 1 ORSA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka samt en kyrkogård i två delar.
Den ena delen är den äldre kyrkogården/gamla kyrkogården, söder om kyrkan, på denna del finns också ett bårhus. På den yngre kyrkogården norr om kyrkan finns ett gravkapell.

Gamla kyrkogården är anlagd huvudsakligen söder om kyrkan, men enstaka äldre gravar består på de smala gräsremsorna norr och väster om kyrkan. Kyrkogården omgärdas av en låg putsad och vitkalkad mur. Den har mot utsidan vinklat krön täckt med kopparplåt. Ingångarna inramas av kvadratiska murade pelare som är högre än muren. De har profilerad utkragning och en avslutning med tälttak av kopparplåt som kröns med klot. Pelarna bär enkla grindar av smide. I nordvästra hörnet av kyrkogården, på insidan, står ett bårhus vars yttre murar är sammanfogade med kyrkogårdens mur. Bårhuset har näst intill kvadratisk plan, tälttak täckt med spån och vitputsade väggar uppförda på betonggrund. Det har en bräddörr i södra väggen och bär på samma vägg en stor gravhäll av gjutjärn daterad 1724.
Del av gamla kyrkogården brukas på nytt för urngravar. Enstaka äldre gravvårdar av skilda slag, många med järnkors, står utspridda kring kyrkan. I övrigt har kyrkogården karaktär av park med större gravfria trädplanterade gräskvarter som indelas av grusgångar.

En större och yngre kyrkogård med gravkapell är anlagd norr om kyrkan; på Ön, mellan Lillån och Ore älv.