Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, HULTABACKE 1 HULTA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hulta kyrka är en demonterbar, så kallad vandringskyrka, med tillbyggt församlingshem åt sydöst. Den ligger på en plan, gräsbevuxen, halvmåneformad tomt. I den norra delen står en öppen klockstapel. Byggnaderna står där med ett provisoriskt bygglov, eftersom anläggningen ursprungligen var tänkt som tillfällig. Nord-sydlinjen går genom kyrkan på diagonalen.
I nordväst och sydväst avgränsas anläggningen av en hög bergsknalle med omgivande skog som skuggar tomten, i väster och norr avgränsas kyrktomten av en häck. Runt kyrkan finns inga gångar. Utanför häcken sluttar marken brant och avgränsas av Hultasjögatan. Nordöst om kyrkan, på kyrkotomten, finns en stor asfalterad yta, mest använd som parkering, som sträcker sig från infarten invid Hultabackegatan fram till kyrkans ingångar. Nordväst om kyrkan finns tre höga björkar planterade samt en flaggstång. Invid kyrkans fasader finns planteringar med idegran.