Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, GÄRDSMYGEN 6 MÖSSEBERGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
MÖSSEBERGS KYRKA I FALKÖPING ligger i en gatukorsning som en del i ett villaområde. Kyrkotomten begränsas åt sydost av Danska vägen och åt sydväst av Berzeliigatan, åt nordväst utan tydlig avgränsning mot intilliggande villaträdgård och åt nordväst av en grusplan och en häck mot nästa tomt. En låg, murad kalkstensmur avskiljer gatorna och gångbanan från gräsmattan och planteringarna som finns sydöst om kyrkan. Norr om kyrkan finns gräsmatta samt spridda buskar likt en villaträdgård och söder om kyrkan går en asfalterad, slingrande gångstig ned till suterrängvåningens entrédörr. En gångstig finns även på södra sidan, runt klocktornet till kyrkans entré på den östra fasaden. Utanför entrén finns en bred trappa med steg i granit och handledare i koppar. Åt söder leder, från den översta avsatsen, en svagt sluttande handikappramp belagd med granitplattor. Framför och på bägge sidor om trappan finns en markbeläggning av cementplattor. På denna står träkrukor med växter samt parkbänkar.