Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, BARKARÖBY 1:17 VÄSTERÅS-BARKARÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Gravkvarter omger kyrkan på alla sidor. Vegetationen är sparsam och gräsytor med merendels låga gravstenar dominerar. Kyrkogården inhägnas av en låg hagtornshäck. I sydväst finns ett kort avsnitt relativt nylagd mur som markerar läget för en tidigare befintlig kyrkogårdsmur, raserad då kyrkogården utvidgats.

I väster är huvudingången, dit en lindallé leder från den f d prästgården -nu församlingshem- fram till kyrkogårdsgrinden av svartmålat järn mellan granitstolpar. En likadan grind finns vid östra ingången. Gravkvarteren avgränsas av inre och yttre grusade gångar, vilka leder runt hela kyrkogården.