Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 KÄRRBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en Kyrka med en kyrkogård i två delar, en äldre samt en yngre, samt finns på anläggningen också ett gravkapell med redskapsbod. Det har också funnits en Klockstapel , från 1723, som tidigare stod mitt i kyrkbyn, fram till 1937, då den flyttades till en höjd ca 100 meter norr om kyrkan där den står idag.

Kyrkogården ligger i en trevägskorsning och består av en äldre och en nyare. Den äldre (utsträckning sedan 1848) runt kyrkan är omgärdad av en kallmur i gråsten, bevuxen med mossa och bitvis även sedum. Öppningar med sentida svarta järngrindar mellan tegelmurade stolpar finns i söder och öster. Därifrån leder grusgångar runt kyrkan. Gravkvarteren är till största delen gräsbevuxna sedan 1954-55 och återspeglar en markant social skiktning. I väster ligger de f d allmänna gravarna i glesa nord-sydliga lindor, med liggande och stående granitvårdar. På södra sidan finns familjegravar med relativt låga och breda stenar. I norr finns två lindor högre, mer påkostade gravvårdar, varav flera med sandbäddar inom stenramar, häckar eller järnlänkar.

I kyrkogårdsmurens nordvästra hörn finns ett gravkapell med redskapsbod, uppfört 1939 efter ritningar av arkitekt Enar Leffler. Byggnaden har vitrappade fasader och spåntak. Bortom denna vidtar den nyare kyrkogården, invigd 1938, till största delen omgärdad av en drygt två meter hög granhäck. Ytorna är gräsbevuxna och i lindorna finns häckar av nypon och spirea.