Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, CEDERN 1 TOMASKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka och två stycken flygelbyggnader på en stenlagdgård.

Likt ett medeltida kloster har kyrkan från 1971 byggts i mitten av en stenlagd gård, inramad av två vinkelformiga flyglar och en låg tegelmur i öster.

Flyglarna ligger i linje med omgivande gators axelsystem, med följden att den öst-västligt orienterade kyrkan hamnat snett i förhållande till dem.

De tre byggnaderna har fasader av hårdbränt tegel, med djupa fogar, frånsett sju skift ljusare fogstrykning som löper i kyrkans övre väggfält.

I flygeln norr om kyrkan finns pastorsexpedition och ungdomslokaler. I den södra inryms bland annat musikrum och lokaler för konfirmandundervisning.