Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ORDET 1 S:T TOMAS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivning
S:t Tomas kyrka ligger i nordvästra delen av Vällingby centrum, som har blivit känt för sin speciella 1950-talsarkitektur. Kyrkans östra fasad och huvudingång är orienterad mot det stora torget där entrén till tunnelbanestationen ligger. Norr om kyrkan ligger en öppen plats med busshållplatser. Väster härom ligger ljust putsade bostadshus från 1990-talet. I söder ligger trevåningslängor och höghus med typiska 1950-talsformer. Intill kyrkans östra fasad ligger medborgarhuset Trappan, ritat av Backström & Reinius med sin speciella glasade fasad. Byggnaden höjer sig i avsatser upp för en höjd där ett bibliotek i rött tegel ligger, ritat av samma arkitekter.

Anläggningen
Framför huvudingången till kyrkan bildas en kyrkbacke genom att en lätt svängd granitmur avskärmar mot busstorget. På platsen står ett fem meter högt kors i polerat stål. Marken är belagd med gatsten, mönsterlagd i cirklar på samma sätt som i övriga Vällingby centrum. Arkitekten Erik Glemme står för formgivningen av markbeläggningen liksom lyktstolparna med sina vita glasklot. I väster länkas kyrkobyggnaden samman genom en glasad gång med en kompletterande byggnad för församlingsaktiviteter. Peter Celsing började skissa på denna byggnad 1974, men den slutfördes av Per Ahrbom (f. 1938) efter Celsings död och uppfördes 1975-77. Längs den södra fasaden växer en rad beskurna lindar.

Kyrkobyggnaden
Anläggningen har en nästan kvadratisk planform med en kringbyggd gård i centrum. I norr ligger kyrkan med entré i öster och altare i väster. Orienteringen beror på viljan att ha ingången från torget. De övriga tre längorna är tvåvåniga med sakristia, konfirmandrum och andra församlingsutrymmen. Klocktornet är byggt mot västfasaden. Kyrkans stomme utgörs av tegel.