Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:6 STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA)

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Åtvids gamla kyrka och Åtvids stora kyrka är centralt belägna inom Åtvidabergs tätort och området präglas fortfarande av det äldre bruksamhället. Åtvids gamla kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet under bergslagets stora blomstringstid. Kyrkan omvandlades till en ruin 1887 i samband med att den nya kyrkan uppfördes, men kom att återuppbyggas på 1950-talet. Den nya kyrka, eller Åtvids stora kyrka som den officiellt kallas, invigdes 1885. Den byggdes strax norr om den gamla kyrkan i en för tiden typisk omgivning inspirerad av de engelska parkerna. Kyrkan uppfördes av en lokal kalksten och tegel med plåtklätt sadeltak efter ritningar av arkitekt A E Melander. Kyrkan har ingångar genom tornet i väster samt på nord- och sydsidan. Kyrkan är mycket välbevarad sedan byggnadstiden. KYRKOGÅRDEN:Den äldre begravningsplatsen är belägen runt gamla kyrkan. Omgivningen runt den nya kyrkan utformades efter rådande stilideal, som en engelsk park med kuperad terräng och slingrande gångar. En ny kyrkogård förlades några kilometer sydöst om kyrkorna och är utformad som en skogskyrkogård. Där uppfördes ett gravkapell 1931 efter ritningar av arkitekt A F Wetterqvist.