Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åtvidaberg kn, BJÖRSÄTER 1:6 BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Björsäters kyrka är belägen på en höjd i ett småkuperat landskap vid sjön Tedens södra sida.
Kyrkogården består av två delar. Den östra motsvarar i stort sett den medeltida kyrkogården. Kyrkan är belägen i dess nordöstra del och kyrkogården utvidgades sannolikt något mot norr när den nya kyrkan uppfördes 1799-1801. Bogårdsmuren, d v s kyrkogårdsmuren, började anläggas 1807. Den är kallmurad av gråsten med ingångar i söder och öster. I öster sammanfaller muren med sakristians grundmur. Stolpar och järngrindar är samtida med muren. I det nordvästra hörnet finns en bisättningskällare, som uppfördes 1939 som ersättning för ett äldre kapell. Den västra delen av kyrkogården, som anlades 1939, har ingångar från söder och väster med portstolpar och grindar, som är tillverkade med de äldre som förebild. Norr om den västra ingången finns en redskapsbod. Norr om 1939 års utvidgning anlades 1994 en minneslund.