Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säter kn, KYRKAN 1 SÄTERS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka på en kyrkotomt.

Kyrkan är ett betydande inslag i Säters stadskärna, som har en väl bevarad äldre träbebyggelse anlagd efter 1600-talets tidstypiska rutnätsplan. Kyrkan är placerad i nordvästra delen av stadskärnan, sydväst om torget. Några bevarade gravhällar, som dock inte står på ursprunglig plats, påminner om den forna gravplatsen som fram till 1700-talet låg i anslutning till kyrkan.

Gravplatser har förekommit i kyrkorummet samt i anslutning till tidigare kyrkobyggnader på platsen. Uppförandet av nuvarande kyrka på 1770-talet medförde en avveckling av begravningsplatsen på kyrkotomten. En ny begravningsplats tillkom därför ca 1 km nordost om kyrkan, vid Dalsbyn, där ortens begravningsplats nu är förlagd.