Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:10 MALUNGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård i två delar samt en kyrka. Inom anläggningen finns också ett bårhus.

Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Den äldre delen är förenad med nuvarande kyrkotomt och anlagd kring kyrkan. Ursprungligen omgärdades kyrkotomten, med kyrkogård söder om kyrkan, av en stenmur med stigluckor. Kyrkogården utvidgades mot söder under andra hälften av 1700-talet, efter att prästgården flyttats. Den utvidgades även norrut, efter att kyrkotomtens mur och stigluckorna rivits 1883. Gamla kyrkogårdens nuvarande gränser utgörs i norr av prästgårdens tomt, i väster av älven, i öster av Kyrkvägen och i söder av en vik. Ingångarna som markeras av stenstolpar och grindar ligger i öster, längs med Kyrkvägen, de har tillkommit 1902. I övrigt saknar den östra gränsen mot Kyrkvägen inhägnad sedan ”kyrkbalkarna” rivits 1883. Gravkvarteren består av större gräsytor med trädplanteringar och enstaka häckar. Kvarteren indelas av några grusalléer. Gravvårdarna är anlagda i rader och vända mot kyrkan.

Den yngre och största kyrkogården är anlagd nordost om kyrkan, på andra sidan Kyrkvägen och delvis mitt emot prästgården. Den tillkom på 1920-talet och har därefter utvidgats i etapper. Den inhägnas av höga häckar och har ingångar i väster, längs med Kyrkvägen samt infart i söder, där bårhus och uthus förlagts.