Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, SVÄRDSJÖ KYRKBY 9:2 SVÄRDSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka belägen på en äldre kyrkogård samt en sockenstuga.
Till kyrkan hör också en nyare begravningsplats straxt sydväst om kyrkan, där finns också ett gravkapell samt en likbod.

Kyrkogården närmast runt kyrkan är sedan länge avlyst för begravningar, men tre synliga gravar finns kvar. En stödmur av sprängd granit omgärdar i söder och öster, en klippt häck av amerikansk hagtorn i norr, väster och delvis i söder. De i huvudsak gräsbevuxna ytorna skuggas av en trädkrans. Gångarna är belagda med krossgrus. Vid infarten i söder ligger den gamla sockenstugan, sedan kommunsammanslagningen 1971 i församlingens ägo.

Den begravningsplatsen som numera används, invigdes 1847 och utvidgades 1924. Den ligger i en sluttning mot Svärdsjön. Raka asfalt- och grusgångar genomkorsar den delvis terrasserade anläggningen. De sju gravkvarteren är till större delen gräsbevuxna. Många rygghäckar förekommer. På södra delen finns ett välbevarat allmänt varv. Särpräglade byggnader är en timrad, faluröd likbod och ett begravningskapell utformat som ett grekiskt tempel. Vid likboden har en samling gamla gravkors i järn ställts upp.