Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HAMRE 1:8 DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) OCH DUVEDS LILLKYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården breder ut sig mot söder, med en terrass med äldre gravvårdar närmast kyrkan. Lövträden sätter sin prägel på kyrkoanläggningens miljö. Kyrkogården omgärdas av delvis staket och delvis häckar, grindstolpar i huggen sten med svarta järngrindar i huvudentrén kröns av ytterbelysning. Den asfalterade gången mellan huvudentrén och kyrkan utgör ett undantag, i övrigt består markbeläggningen av gräsytor och svängda grusgångar. På kyrkogården är gravstenarna till övervägande del i sten med ett fåtal järnkors, häckar delar på de flesta ställen in gravkvarteren. I den nordöstra delen av kyrkogården står en enkel vitmålad byggnad med liggande panel och två panelklädda dörrar. I väster utanför kyrkogården ligger Lillkyrkan. Byggnaden är spånklädd, vitmålad med grå knutar och fotbrädor och på taket ligger en svart tegelimiterande plåt. Den är enkelt hållen med modern prägel. Den ligger i surterrain och bakom finns en panelklädd rödmålad garagebyggnad med vita carports och grått plåttak i bandtäckning. Läget är undanskymt och stör ej. Sockenstugan har liggande panel och rött tageltak. Ingen enhetlighet i området utanför kyrkan.