Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Klippan kn, KLIPPAN 3:159 SANKT PETRI KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Kyrkan saknar kyrkogård, dess omgivning är beskriven under ”Kyrkomiljön”.

Byggnader på kyrkotomten
Inga övriga byggnader finns på tomten.

Se även beskrivning av Sankt Petri kyrkomiljö under Miljöer.

Källor och litteratur
Underhållsplan S.t Petri kyrka i Klippan, Ponnert Arkitekter AB, 2007-10-16
Klippans kyrka, Christer Bodén, 2006
Moderna kyrkobyggnader, Elisabeth Andersson, Projektrapport 2011
http://www.sanktpetrikyrka.se/index.htm
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2015/R2015_021.pdf
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2015/R2015_022.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/oversiktliga-kommunbeskrivningar/Pages/Klippan.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/klippan/Pages/Klippan.aspx
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2009/R2009-049.pdf
S.t Petri kyrkans tak, Arkivrapport 35/2011