Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HANDÖL 5:1 HANDÖLS KAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är öppen till sin karaktär. Det finns inga avdelningar med häckar utan gravstenarna står enkelt uppställda i raka led. Kyrkogården omgärdas av ett svartmålat trästaket bestående av spjälor i två olika bredder. Det svarta staketet ansluter väl till kapellets tjärade fasad och tillsamman bildar de en väl sammanhållen miljö. Några enstaka björkar växer i kyrkogårdens ytterkanter. Marken täcks av gräsytor och mellan sakristian och grinden i väster löper en stenlagd gång. I den södra delen av begravningsplatsen står flera järnkors och äldre gravstenar. I den norra delen av kyrkogården finns en bisättningskällare inbyggd i sluttningen. Den döljs väl genom sin placering och endast ingången i norr är helt synlig. I väster utanför staketet står en svartmålad uthusbyggnad innehållande bla toalett.