Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, KROGSERED 1:16 KROGSEREDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är högt belägen i landskapet strax intill en sjö. I öster finns hagmarker som tillhör kyrkan.

KYRKOGÅRDEN
Runt kyrkan finns en stenmur. I slutet av 1700-talet inhägnades kyrkogårdsområdet av en stenmur som uppfördes av Anders Fager. Sedan gjordes inget på kyrkogården förrän 1880 då muren omlades till en sådan höjd att den blev helt plan. Förut hade den lutat. På västsidan ordnades en trappuppgång, vilken försågs med snygga järngrindar som bär årtalet 1881. Huvudentrén är placerad i väster med en svart smidesgrind med årtalet 1881. Grindstolpar av natursten med pyramidformad avslutning. Upp till kyrkan leder en naturstenstrappa med handledsräcken av järn. I nordväst finns även en handikappingång. Denna är asfalterad med skyddsräcken av metall. Grusade gångar leder runt kyrkan. Sidogångar saknas.

Gravvårdarna är lagda i N-S riktning. Några är s.k. singelgravar med naturstenskarm och fyllnad. I den östra delen finns en gravsten från 1684. På kyrkogården finns moderna lyktstolpar utplacerade. Sittbänkar saknas.

Tidigare kantades kyrkogården av stora lönnar. Tyvärr har ett flertal i norr och öster blivit sjuka och tagits bort. I norr har 4 st björkar planterats istället. Den nya urnlunden med kulle samt planterad tall är även placerad i norr. Likaså kyrkstugan med röd träpanel, vitmålade fönster samt vindskivor. I nordost finns även en murad trappa med modernt räcke.

Den nya kyrkogården, 33:an, i öster tillkom 1933. Här finns också en kyrkogårdsgrind. I öster finns en tidigare ingång med lika stentrappa och räcke som vid huvudentrén i väster. Dock finns ingen grind.

1994 invigdes ytterligare en utvidgning och urnlund.