Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, EKEBERG 1:7 LILLKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur i norr, söder och öster. I väster på den lägre placerade utvidgningen avgränsas kyrkogården av en planterad häck. Den äldre stenmuren finns kvar väster om kyrkan och avgränsar mot utvidgningen i väster. En äldre trädkrans inramar den äldre delen av kyrkogården och är placerad innanför muren med undantag från i öster, där den är placerad utanför muren.
Utvidgningen i väster nås via en gång, i axel med kyrkans västentré. På utvidgningen flankeras denna gång av en trädallé. Kyrkogården har fyra entréer, tre i norr och en i söder. Två entréer i norr, på den äldre delen av kyrkogården, har slätputsade grindstolpar täckta med kopparhuvar krönta med kulor. Den tredje, på utvidgningen i norr, har grindstolpar av granit krönta med kulor, även de av granit. Entrén i söder har grindstolpar av granit. Samtliga entréer har svarta pargrindar av järn.
Gångsystemet är sparsamt, samtliga gångar är lagda med plattor och övriga ytor är täckta med gräs.
På kyrkogårdens äldre del finns många äldre gravvårdar, till stor del enkla. Direkt norr om kyrkan finns ytterst få stenar.
På kyrkogården finns ett vitputsat sockenmagasin från 1787, nu använt för bisättning, samt ett nygotiskt gravkapell av ekebergsmarmor från 1900 för Ekebergs herrgård.

Inventeringstillfället 2005-07-27
Esbjörnson 2000