Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, FINNTRÄSKS KAPELL 1:1 FINNTRÄSK KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den lilla kyrkogården ligger knappt 100 meter norr om kyrkan i en sänka omgiven av skog. Inga gravstenar finns kvar från dess äldsta brukningstid mellan 1837–1865, utan de äldsta gravvårdarna är från 1910-talet, då kyrkogården efter en period i träda åter började användas. Som nämnts ovan var staketet och gravkapellet villkor för att få återuppta bruket av kyrkogården, men de har dessutom stor betydelse för kyrkogårdens tidsprägel, karaktär och avgränsning. Kyrkogården har ett rätlinjigt grusgångssystem med gräsmatta och gravraderna avgränsas av rygghäckar, även parallellt med staketet. Växtmaterialet består huvudsakligen av björk, rönn och häckar av fjäderkaragan och måbär. Gravkapellet är klätt med ljusgröngrå liggande fasspontpanel och sadeltaket är täckt med grå betongpannor. En ekonomibyggnad i trä, uppförd 1981, är placerad ett 60-tal meter sydost om kapellet.