Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 TRÄKUMLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är omgiven av en mur i kallmurad kalksten utom i väster där man efter utvidgningen 1990 ersatte muren med en klippt häck. Grindar av järn, huvudgrinden flankerad av stolpar i fur. Trädkransen som löper runt kyrkogårdens gamla sträckning består av lönn, ask, lind och kastanj. Gången är grusbelagd och löper upp till huvudportalen och längs med långhusets norr sida. Längs med gången finns rosenrabatter.

På kyrkogården fanns 1996 cirka 85 st. synliga gravar. En minneslund är anlagd i kyrkogårdens nordöstra hörn.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns inga övriga byggnader. Till fastigheten hör dock ett förråd vilket är beläget på fastigheten öster om kyrkogården (tidigare folkskola). Några hundra meter väster om kyrkogården är församlingshemmet beläget.