Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, HÄRJEVAD 6:7 HÄRJEVADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HÄRJEVADS KYRKA är öst - västligt placerad på den lilla, rektangulära kyrkogården. Koret är vänt mot väster. Kyrkogården inramas på alla sidor av en låg häck och en trädrad. Huvudingången vetter mot landsvägen i öster och utgörs av en dubbel smidesgrind. Grinden är placerad mellan fyrsidiga granitstolpar med stenklot. Från grinden leder en grusgång till porten i öster. Ingången från parkeringsplatsen i norr utgör av en öppning i häcken samt två fyrsidiga stolpar av galvaniserad plåt. Även härifrån leder en grusgång till porten i öster. Runt kyrkan leder en grusgång. Gravvårdarna är från 1900-talet och består mestadels av låga eller liggande stenar. Gravarna är placerade i nord - sydlig riktning.