Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Vårfrukyrkan är den enda av de fem kända medeltidskyrkorna i Enköping som bevarats. De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet. Långhuset och korsarmarna är äldst och härrör från den romanska kyrka som byggdes på 1100-talet. Det tresidigt avslutade koret uppfördes i gotisk stil i slutet på 1400-talet.
Kyrkogården omges av en kallmurad terrassmur i gråsten. Den har trädkrans och inne på kyrkogården finns många stora lövträd. Störst utbredning har den åt norr. Kyrkan är belägen ungefär mitt på södra halvan av kyrkogården som sluttar brant ner mot Kyrkogatan. Från Kyrkogatan i söder går man en bred trappa upp mot kyrkogården och träder in genom en tredelad entré med järngrindar i vars mitt finns en murad och putsad portal i nybarock. Entrépartiet är ritat av arkitekten Fredrik Falkenberg och byggt år 1900. Kyrkogården kan även nås från övriga väderstreck.

Kyrkogården är ovanlig så till vida att den till stora delar präglas av stenramsomgärdade grusgravar. Gravvårdar i sten hållna i det tidiga 1900-talets olika nystilar dominerar. Påfallande är det stora inslaget av liggande horisontella gravvårdar i en stram nyklassicism från perioden omkring 1910-1940. Kyrkogårdsgångarna är grusade men närmast kyrkan förekommer en del asfalterade ytor. Kyrkogården är under 1900-talet utvidgad mot norr. I urnlunden på nya delen finns en metallskulptur av Eric Stål.