Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, HOLM 1:1 HOLMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
En medeltida kyrka fanns i Holm på samma plats som den nuvarande kyrkan. Kyrkogården är mycket liten. Rakt väster om kyrkan nära kyrkogårdsmuren står klockstapeln som uppfördes 1761. Muren som omger hela kyrkogården är en vanlig kallmurad gråstensmur. På murens insida står rader av gamla lövträd, ask och lind. Två rader av tujor kantar gången fram till kyrkans entré genom dess västra gavel. Kyrkogårdens yta täcks till största delen av gräsmatta. Gångarna är grusade. Ett fåtal äldre gravvårdar är bevarade. De står i nordvästra delen av kyrkogården. De är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Här finns bland annat en Banérgrav. Familjen Banér har ägt Sjö slott sedan 1813. Lutad mot kyrkogårdsmuren norr om kyrkan står en fragmentariskt bevarad gravhäll, från 1600- eller 1700-talet.