Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gullspång kn, HOVA 65:1 HOVA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HOVA KYRKA - Hova kyrka ligger i norra delen av en högt placerad, rektangulär kyrkotomt, orienterad i syd - nordlig riktning. Förutom två små gravstenar, möjligen 1600-tal, söder om kyrkan saknas gravar här. Kyrkotomten omges på alla sidor av en kallmur, huvudsakligen stödmur, och av en trädrad samt i söder, väster och norr även av en häck. Murarnas äldsta delar är troligen från 1817. I väster är en öppning i muren och härifrån leder en bred trappa till västportalen. Kalkstenstrappan har 12 steg och handledare av järn på båda sidor. På vardera sida av denna är en mindre murtrappa av kalksten. Ingången från församlingshemmet i sydväst utgörs av en öppning i muren och på båda sidor är en cementvägg. Härifrån leder en asfalterad gång till kyrkan sydportal. Väster om magasinsbyggnaden utmed norra kyrkotomtsmuren är en liten smidesgrind.
Utmed sydmuren finns en liten minneslund med damm, en stor sten, ställning för vaser mm