Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, NORA PRÄSTBORD 1:2 NORA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Stor tomt utvidgad ned mot vattendrag i öster, omgärdad av bogårdsmur i natursten i söder, samt rest av densamma mot norr. Muren övergår i en tät granhäck runt om mot åkerlandskap i utvidgade delar i väster och norr. I öster en bladhäck. Marken sluttar ned mot öster, kyrkan i höjdläge. Murade, slätputsade och vitmålade grindstolpar med smidesgrindar i öster mot byvägen mot Nordingrå, i norr i rak linje till norra långhusentrén och i väster. En murad och slätputsad vitmålad stigport med smidesgaller i söder i rak linje till södra långhusentrén. Denna väg satt med betongplattor, 350x350 mm. Tomten annars med raka grusgångar och gräsbevuxna gravkvarter.