Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, DALS KYRKOJORD 2:1 DALS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Kyrkotomten ligger på en höjd med sluttning ned mot dalgången i norr. Den ursprungliga delen avgränsas med en häck i söder och öster mot den gamla grusade byvägen som strax intill i söder passerar förbi och gör en sväng mot norr. I sydöst ligger troligen den gamla prästgården, i söder och väster ett par åkerlappar med skogen bortom. I sydväst på en höjd en äldre gård med två parstugor.

Den äldsta delen är strikt formad med grusade gångar och gräsade ramverk kring gravarna i söder, öster och norr. Ytorna och tomten är öppen och oskyddad, mycket få träd finns här.
Kyrkotomten omfattar förutom kyrkan även en tillbyggd sockenstuga/ församlingshem i väster. Sockenstuga med souterrängvåning och högt vindsplan, troligen uppförd omkring 1890 i samband med ombyggnaden av kyrkan. Står på huggen naturstensmur mot jordvallen, annars trästomme, utvändigt liggande dubbelfasspåntpanel, sadeltak med skivfalsad svartmålad plåt. Gotikinspirerad detaljering på gavelpartierna. Tillbyggt ca 1990 mot öster i ett plan i nivå med kyrkan, ett souterrängplan mot norr.

Kyrkogården utvidgad under 1960-talet främst mot norr men även mot söder. Mot väster och norr avgränsad med hög granhäck. Bortom denna ängsmark. Här fnns ett mindre bårhus i btg, vitmålat, sadeltak med svartmålad falsad plåt. Blå trädörrar med tre fyllningar, träspröjsade glas i övre, strax nedanför kyrkan i norr. Intill finns en bred trappa i betong från 1937(?)