Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, INHOLM 4:1 BJÄRTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten ligger högt. I S och Ö finns en stödmur av huggen granit. Kyrkotomten, med rektangulär form och ganska begränsad yta, avgränsas av ett svartmålat gjutjärnsstaket av gotisk karaktär. Två passager, avgränsade av granitståndare krönta av facklor i gjutjärn (egentligen en slags vas, urna el likn), finns genom detta, huvudingången från parkeringen i V, samt på norra långsidan.

På kyrkotomten är kyrkobyggnaden placerad i NV, den omges av grusade ytor, gravarna i huvudsak S och Ö om byggnaden, förlagda i gräsade kvarter. Senare utvidgad kyrkogård återfinns V om kyrkotomten. I SÖ finns ett klassicerande gravkapell i trä från 1907, delvis stående på stödmuren. Gravkapellet har liggande vitmålad panel, pilastrar i hörnen, som bär tempelgavlar krönta av akroterier. Taket belagt av falsad plåt. Invändigt totalt ombyggt under 1960-talet. Intill detta i Ö en trädplantering med företrädesvis björk.