Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, TUNHEM 8:6 ÖSTRA TUNHEMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ÖSTRA TUNHEMS KYRKA - Kyrkan ligger placerad i öst-västlig riktning ungefär mitt på den omgivande begravningsplatsen. Kyrkogården begränsas av en kallmurad skalmur, som är rektangulär till utformningen, förutom den södra murdelen som är avrundad för att anpassas till landsvägen som passerar utanför. Innanför muren finns en trädrad med lövträd i olika åldrar, där de äldre tidigare varit hamlade.
Ingångar till kyrkogården i form av smäckra smidesgrindar på grindstolpar av natursten finns i muren söder och öster om kyrkan. Rakt väster om tornet finns en mindre grind som leder in till granngården. Från de två större grindarna leder grusgångar runt kyrkan. Den södra grusgången delar sig som i ett V. Invid den trekant av gräs som bildas mellan gångarna står ett äldre solur av sten. På resten av den gräsbevuxna kyrkogården är gravvårdarna placerade i rader i nord-sydlig riktning. På större delen av kyrkogården blandas enkla gravvårdar med större vårdar med grusfylld stenram, förutom i den sydvästra delen där de senare dominerar. Nordost om kyrkan finns inga gravvårdar, dock markeras blivande gravkvarter här med två buxbomshäckar i nordsydlig riktning. I kyrkogårdens nordvästliga hörn finns en rektangulär ekonomibyggnad.
EKONOMIBYGGNAD - Byggnaden, som bl.a. innehåller utedass, har en fasad av grönmålad, stående träpanel och flackt pulpettak. Uppförd 1966.