Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, VALTORP 9:1 VALTORPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VALTORPS KYRKA ligger på den högsta punkten på den äldre kyrkogården som avgränsas av en kallmurad naturstensmur. Innanför muren finns en trädrad med lövträd i olika åldrar, i övrigt saknas träd på kyrkogården. I det sydvästra hörnet av muren finns en stiglucka. Från stigluckan löper en grusgång fram mot, och runt hela kyrkan. Närmast kyrkan, invid långhuset och koret, är marken gräsbevuxen. Från korportalen på sydsidan leder en flack trappa av stenhällar ned mot grusgången. De flesta av grusgångarna är igensådda med undantag för den som utgår från stigluckan och löper en bit utmed muren för att sedan ansluta till gången runt koret. C:a fyra meter sydväst om kyrkan står klockstapeln omgärdad av en låg mur. På norra sidan är gravvårdarna färre än åt de övriga väderstrecken.
Gravvårdarna på kyrkogården är av blandad i storlek och ålder. På västra sidan finns några vårdar med grusfyllda stenramar. Utmed den norra muren finns en äldre ekonomibyggnad och en lång stegbod. Kyrkogården utökades åt öster 1990. Även denna del, som ligger något lägre än kyrkogårdens ursprungliga del, är omgärdad av en kallmur.
STIGLUCKA - Stigluckan har ett sadeltak klätt med betongpannor. Fasaderna är slätputsade och vitkalkade och har en rundbågig öppning med smidesgrindar.
KLOCKSTAPEL - (byggnad 2) - Klockstapeln från 1738 är öppen och har bockkonstruktion. Klockorna hänger under ett litet sadeltak klätt med spån. Gavelspetsarna är täckta med slät panel. Hela klockstapeln är målad med faluröd färg.
EKONOMIBYGGNAD - (byggnad 3) - Byggnaden har en rektangulär planform, en fasad klädd med faluröd locklist panel och ett pulpettak som är täckt med plåt. Två dörrar på sydfasaden leder in till ett utedass och redskapsbod. Små fönster finns på kortsidorna. Sannolikt är ekonomibyggnaden uppförd i början av 1900-talet.
STEGBOD - Boden är långsmal och låg med pulpettak och en fasad bestående av liggande panel som är målad faluröd.