Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, KINNEVED 6:1 KINNEVEDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KINNEVEDS KYRKA är belägen på den norra delen av en rektangulär kyrkogård som omges av en kallmurad kyrkogårdsmur med stiglucka nordväst om kyrkan. Stigluckan har sadeltak, de vita fasaderna är putsade med spritputs och ingången sker genom smidesgrindar med årtalet 1996. Från stigluckan fram till västportalen och runt kyrkan finns grusgångar. I den breda grusgången utanför söderfasaden finns ett liggande, romanskt gravmonument med två uppstående, korsformiga gavelstenar. På den äldre delen av kyrkogården, söder om kyrkan, finns gångar med nord-sydlig sträckning. Gravvårdarna, som är av blandade storlekar och åldrar på den äldre delen, är placerade i rader utmed gångarna. Kyrkogården utvidgades första gången 1925 vilket förde med sig att den östra och södra muren flyttades. 1974 utökades kyrkogården ytterligare med en minneslund åt söder efter förslag av arkitekt Olof Robertsson. På den utvidgade delen finns smala gångar av stenplattor, minneslunden är omgärdad av höga häckar och björkar. Innanför den äldre delen av kyrkogårdsmuren finns en rad med höga lövträd.