Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, HÅKANTORP 4:1 HÅKANTORPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HÅKANTORPS KYRKA - Kyrkogården som omgärdar kyrkan är plan, gräsbevuxen och nära nog fyrkantig. Den breda och c:a 1,20 meter höga kyrkogårdsmuren är en kallmurad skalmur. C:a 50 meter av södra muren lades om 2001. Innanför den östra och delvis den södra muren finns en trädrad med unga oxlar. Tre höga askar står i det sydvästra respektive nordvästra hörnet samt innanför norra muren. Åt öster finns ett ornamenterat grindpar som hänger på fyrkantiga grindstolpar av sedimentär bergart och krönta av stenklot.
En grusad gång löper från entrégrinden i öster fram mot kyrkans västport där den bildar en rundbågig plan och sedan fortsätter runt hela kyrkan. Sidogångarna på kyrkogårdens södra sida är igenlagda och ersatta av gräs år 2001. Gravvårdarna är av blandad ålder och storlek, placerade i rader med nord-sydlig riktning. Fem familjegravar norr om, och elva söder om kyrkan har grusfyllda stenramar. Sydväst om kyrkan står ett järnkors. Innanför och på den västra muren finns bevarade fragment av äldre gravvårdar och stendetaljer från den tidigare kyrkan på platsen. I det nordöstra hörnet finns ett äldre redskapsskjul med torrdass.

EKONOMIBYGGNAD - Fasaden utgörs av stående locklistpanel med underbräda av fallande bredd målad med röd slamfärg. Sadeltaket täcks av rött flacktegel (äldre än kyrkans) som ligger på ett stickspånstak. Vindskivor och vattbrädor är av svartmålat trä. Taket har en hängränna av svart plåt mot väster. Byggnaden har tre enkla bräddörrar som är täckmålade i en svart kulör och har smidda gångjärn. Byggnaden har två mindre enluftsfönster, det ena i den södra gaveln och det andra invid toaletten i västra fasaden.