Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, BOLUM 28:1 BRODDETORPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
BRODDETORPS KYRKA står på en rektangulär kyrkogård som åt alla väderstreck avgränsas av en bred, kallmurad stenmur. Huvudingången, i form av smidesgrindar, finns i västmuren i höjd med tornet. Från denna leder en gång fram till kyrkans västport som är försedd med en flack handikappramp av rektangulära kalkstensplattor. Runt kyrkan löper en krattad grusgång från vilken smalare gångar, utan kantsten, löper ut mot kyrkogårdsmuren. Kyrkogården har ett ovanligt välbevarat system av grusgångar. Innanför den västra muren finns en trädrad av blandade lövträd, invid övriga delar av muren står träden glesare. I södermuren finns två öppningar igenom vilka grusgångar leder från den gamla till den nyare kyrkogården på södersidan av kyrkan. Även den utvidgade kyrkogårdsdelen inhägnas av en kallmurad stenmur. På den gamla kyrkogården blandas större gravvårdar med ram, både i form av buxbomshäck och låga stenramar, med enklare och mindre gravvårdar. På kyrkogården finns också tre smideskors samt två vårdar med smidesstaket. Utmed muren finns enkla stolpar med fasadbelysning för kyrkofasaden. På den nyare delen av kyrkogården finns en minneslund, uppförd år 2000.