Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arboga kn, STURESTADEN 3:11 TREFALDIGHETSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Heliga Trefaldighets kyrkas historia finns utförligt beskriven i Sven Ljungs Arboga stads historia. Här endast en kort resumé. Kyrkan ingick i den muromgärdade klosteranläggning som franciskanerorden började uppföra i Arboga under senare delen av 1200-talet. Övriga byggnader var bl.a. badstuga, bagarstuga och skola. Klostret omnämns första gången i skrift 1286. Klosterkyrkan torde dock inte stått färdig förrän i början av 1300-talet. De nuvarande stjärnvalven slogs vid mitten av 1400-talet och då tillkom också de rikt dekorerade väggmålningarna. Efter reformationen förföll klostret och bebyggelsen revs så småningom. Kvar blev endast klosterkyrkan. Under 1600-talet gjordes ett flertal renoveringar och ombyggnader bl.a. tillkom kyrktornet som stod färdigt 1634. Predikstolen är från 1736.
Kyrkan omges av en ståtlig park som dock om sommaren ger ett något dystert intryck på grund av sina många stora ålderstigna träd. Någon förnyelse av trädbeståndet har inte gjorts under överskådlig tid.