Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, FORSBACKA 21:1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsbacka begravningsplats kapell.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

FORSBACKA 21:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Den begravningsplats som invigdes 1920 utgör numera den norra delen av anläggningen. 1952 gjordes en utvidgning åt söder till mer än dubbla storleken. Karaktären skiftar mellan öppna kvarter med stående eller liggande gravvårdar och slutna kvarter med formklippta buskar runt gravarna. Begravningsplatsen omgärdas i sin helhet av en röd sandstensmur. Denna bildar, tillsammans med muren runt kapellets cirkelformade förgård, en av huvud¬komponenterna i anläggningens arkitektur. Röd tuktad sten har även använts vid utsmyck¬ningen av den år 2007 anlagda urnlunden. Den i allmänhet låga vegetationen kompletteras av ett mindre antal höga trä...

Läs mer i eget fönster