Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VISLANDA 1:5 VISLANDA GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Vislanda gamla2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISLANDA GAMLA KYRKOGÅRD (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

VISLANDA 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Vislanda gamla kyrkogård ligger alldeles invid en större mangårdsbyggnad och är idag mer eller mindre
en del i gårdens gräsmatta. Då endast två av murens fyra sidor står kvar går det i dagsläget knappt skönja
att detta område tidigare utgjort en kyrkogård. Dock minner ett kors mitt på kyrkogården liksom en rest
klockstapel i områdets nordvästra hörn om att det tidigare legat en kyrka på platsen.

Omgärdning
Endast två sidor av den mur som tidigare omgav kyrkogården kvarstår idag. Dessa är belägna i norr och
väster. Murarna är till största delen bevarade men har en del tydliga skador vilka troligtvis uppkommit...

Läs mer i eget fönster