Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BALINGSTA 7:2 BALINGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Balingsta kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BALINGSTA KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BALINGSTA 7:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Balingsta kyrka är en av få i Uppland som bevarat sin ursprungliga romanska planform. Den uppfördes i gråsten under 1100-talets slut med långhus, smalare kor och absid. I början av 1200-talet byggdes tornet i väster. Troligen hade kyrkan ursprungligen ett plant innertak av bräder. Under 1300-talet uppfördes sakristian i norr som välvdes med tegelvalv. På 1400-talet välvdes kor och långhus. Vapenhus byggdes i söder. Kyrkorummet dekorerades med kalkmålningar.

Balingsta kyrkogård omges av en kallmurad gråstensmur och en trädkrans av lövträd. I väster och söder finns ingångar med putsade, vitkalkade grindstolpar med järngrindar. Gri...

Läs mer i eget fönster