Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, ÖSTERMALM 3:2 M.FL. SUNDSVALLS JÄRNVÄGSSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDSVALLS CENTRALSTATION (akt.), SUNDSVALLS JÄRNVÄGSSTATION (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Kommunikation - Järnvägsanläggning

Kommunikation - Järnvägsanläggning

ÖSTERMALM 3:2

ÖSTERMALM 3:1

Beskrivning

Stationsområdet ligger sydost om Sundsvalls centrum. Det omges av bebyggelse, varav främst kontorsfastigheter och större trafikleder. Vid stationens norra sida, gatuentrén, ligger en öppen plan med parkering, busshållplats och tågtaxi. Öster om stationsbyggnaden ligger ett mindre uthus, utformat i samma stil och material som stationen, med tegeltäckt pulpettak. Det sammanbinds med huvudbyggnaden med en låg mur, även den putsad och tegelkrönt. Rakt över spåren från stationshuset ligger ett expeditionshus med vidbyggt vattentorn, utfört i samma material och stil som stationshuset. I nära anslutning ligger lokstallet, även det i samma ...

Läs mer i eget fönster